Ondernemingsgegevens

De verkoop van goederen via deze webshop is onder toezicht van Mieke Janssens, zaakvoerster van een eenmanszaak naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0641.631.541

QUEEN YELIEN
Fashion Webshop

Mieke Janssens
Molenbos 5
B- 2243 Pulle
+32 0474 29 20 09
+32 0486 15 23 23
info@queenyelien.be

BTW BE 0641.631.541

Artikel 1
Algemene bepalingen

Onderstaande tekst bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van onze webshop www.queenyelien.be en www.queenyelien.com, alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van onze producten.  U dient aandachtig onze Algemene Voorwaarden, Cookiebeleid en Privacy beleid (Gegevensbeschermingsbeleid) na te lezen vooraleer u onze webshop gaat gebruiken.
Door een bestelling te plaatsen op onze webshop, aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden en Gegevensbeschermingsbeleid (GDPR)
Indien u echter niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om onze webshop niet verder te gebruiken.

Voor elke vraag met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, dient u contact op te nemen via info@queenyelien.be

QueenYelien.be en QueenYelien.com zijn de e-commerce websites van Mieke Janssens, zaakvoerster van een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Molenbos 5, 2243 Pulle, BTW BE0641.631.541.  Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van QUEEN YELIEN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door QUEEN YELIEN aanvaard zijn.

Artikel 2
De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de gebruiker.  De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld staat, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

Queen Yelien heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de webshohp aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen
zoals o.m. in geval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

 

Artikel 3
Het aanbod

Alle artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Queen Yelien niet.  QUEEN YELIEN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  QUEEN YELIEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Queen Yelien.  QUEEN YELIEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4
Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

 • U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
 • Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:
 • Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
 • Kies de leveringswijze: thuisadres, afhaalpunt of een ander leveradres bijv. bij familie of vrienden, op uw werk, …
 • Selecteer de gewenste betalingswijze.
  De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalwijzen.U kan veilig betalen met:
  • Visa of Mastercard: de betaling gebeurt in een beveiligde betaalomgeving.
  • Bancontact / Mister Cash / Maestro: rechtstreeks via de bank, op basis van de beveiligingsmethodes van je bank.
  • Internetbankieren: KBC Online-CBC online, Belfius netbanking, ING homepay. Je komt meteen terecht in je vertrouwde en veilige homebanking omgeving.
  • PayPal
  • Ideal: voor betalingen vanuit Nederland. Je kan dan meteen je betalingen afhandelen met je eigen Nederlandse bank via de specifieke beveiligingsmethodes van je bank.
 • Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
 • Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

QUEEN YELIEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5

Leveringsvoorwaarden

Queen Yelien zal met grote zorgvuldigheid de bestelling in ontvangst nemen en streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 à 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken tussen beide partijen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden voornamelijk geleverd in België en Nederland.  Toch aanvaarden we ook bestellingen vanuit het buitenland.
De levering gebeurt door verzendmaatschappij DPD.   Queen Yelien is niet aansprakelijk wanneer de levering vertraging oploopt door derden (post of koerierdienst). Indien Queen Yelien er niet in slaagt om het pakket binnen de 30 dagen te bezorgen, heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren, doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Queen Yelien is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  De verzendkosten vallen ten laste van de klant en worden uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling. Transportkosten blijven steeds verschuldigd door de klant, zelfs ingeval van een gehele of gedeeltelijke retournering van de producten.  Bij levering van de aangekochte goederen dient een geldig identiteitsbewijs of handtekening te worden gebruikt.
Het in ontvangst nemen van de producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling heeft geplaatst, tenzij dit op voorhand anders afgesproken is door beide partijen.
Queen Yelien behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs of gewettigde handtekening de producten niet te laten overhandigen.

Leveringsvoorwaarden:
-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
-Leveringen gebeuren op werkdagen
-De zendingen worden met DPD geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.
-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten bij ontvangst door de klant onverwijld worden gemeld aan Queen Yelien.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Queen Yelien was geboden.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Queen Yelien.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Queen Yelien te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7

Herroepingsrecht
Retourvoorwaarden

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Queen Yelien.  De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant QUEEN YELIEN (info@queenyelien.be, 0486 15 23 23, Molenbos 5, 2243 Pulle) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Queen Yelien heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Queen Yelien (Molenbos 5 te 2243 Pulle)  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Queen Yelien zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd te worden teruggezonden. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

VERPLICHT: Bij elk product moet de retourlabel én het prijslabel AANWEZIG zijn, anders worden deze NIET terugbetaald door Queen Yelien.  Evenals onze SOLDEN en artikelen aangekocht in een online VEILING kunnen NIET geretourneerd worden.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Queen Yelien overgaan tot terugbetaling van het artikel aan de klant, binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Queen Yelien op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Queen Yelien wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen opdat Queen Yelien de terugbetaling van de aankoopprijs kan uitvoeren.
Enkel het werkelijk betaalde bedrag van het artikel (zonder verzendkosten) wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.
Het retouradres is: Molenbos 5 te 2243 Pulle, België.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij het geleverde product niet beantwoordde aan de beschrijving van het product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging).  Beschadigde producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale verzendtarieven te worden teruggestuurd naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

Artikel 8

Privacy
Cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.  Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.
Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.  
U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Queen Yelien behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens
die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks
(vb. via gebruik van cookies).
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen (nieuwsbrief).
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.
U kan ons nieuwe EU-privacybeleid (GDPR) raadplegen op onze webshop.

Artikel 9

Geldigheid & Wijziging
Bewijs


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Queen Yelien om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Queen Yelien.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 10

Toepasselijk recht
Geschillen

Alle inhoud vermeld op deze site (merken, bedrijfsnaam en logo, foto’s, video’s, teksten, …) zijn beschermd door intellectuele rechten. 
Zij zijn de exclusieve eigendom van Queen Yelien. 
Gebruikers die gegevens willen gebruiken van deze webshop, dienen hiervoor uitdrukkelijk toelating te vragen aan Queen Yelien. 

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissemnt (waar de zetel van Queen Yelien gevestigd is) bevoegd. 
Onze webshop is met de grootste zorg samengesteld, doch is het echter mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat en niet up-to-date is. 
Bij specifieke vragen over maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst of onze FAQ zeker te bekijken. 
De gebruiker erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging of schrapping onverwijld per mail of schrijven aan Queen Yelien mee te delen.